Pályázatok

Gyakornokok alkalmazása a KÉT SZ KFT.-nél

A KÉT SZ Péksütemény Gyártó és Kereskedelmi Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a KÉT
SZ KFT.-nél
” című, GINOP-5.2.4-16-2018-02747 azonosítószámú pályázata során 7 240
011.- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők
támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A projekt keretében 3 fő 25 év
alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég székhelyén, Gyöngyössolymoson.
A felvett gyakornokokpék munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2018. február 1. és 2019.
augusztus 27. közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér és járulékköltségeire került
felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1 fő szakember lett kijelölve, aki vállalati
gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki
foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok
mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával
kapcsolatos közvetlen foglalkoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a
projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A
projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt
megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a
pékségünket.
A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezték a
felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 3 fő gyakornok,
valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül.A projekt
hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat
szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult
foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.
A projekt 2018.02.01-én kezdődött a projekt fizikai befejezésére 2019.08.27-én került sor.